Creator

Preview

image preview

Description

Back of photograph reads: Sakata, Tateishi, Yamare, Audo, Koyama, Ichimura, Sasaki, Shigamasa, Nukagushi, Takahashi, Jikihara, Shundo, Ito, Mesaki, Saimoto, Ukimura, Takenchi, Matsuki, Azuma, Noso, and Mokai.

Share

COinS